Laparoskopowe usunięcie macicy

Umów się na konsultację

W zależności od wskazań do operacji omówionych poniżej zaproponować możemy minimalnie inwazyjne zabiegi - laparoskopowe nadszyjkowe usunięcia macicy (LASH), całkowite usunięcie macicy (TLH) czy zabiegi pochwowe - usunięcia macicy w asyście laparoskopowej lub bez niej.

Wśród najczęściej stawianych wskazań do histerektomii (usunięcia macicy) wymienia się:

  • mięśniaki macicy, zwłaszcza objawowe, powodujące nieprawidłowe krwawienia, dolegliwości bólowe czy zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego czy układu moczowego
  • nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych czy dolegliwości bólowe nie poddające się leczeniu zachowawczemu
  • nowotwory i zmiany przednowotworowe narządu rodnego (np. szyjki i trzonu macicy)

Zwyczajowo usunięciu macicy towarzyszy usunięcie jajowodów, które jest rekomendowaną formą profilaktyki nowotworów narządu rodnego. U zdecydowanej większości kobiet przed menopauzą, u których nie stwierdzamy nieprawidłowości jajników i jajowodów, operacje usunięcia macicy przebiegają z pozostawieniem jajników, aby utrzymać naturalną produkcję żeńskich hormonów płciowych.

LASH/ LSH (Laparoscopic Supracervival Hysterectomy), czyli nadszyjkowe usunięcie trzonu macicy jest najbardziej oszczędzającą formą histerektomii, często proponowaną w leczeniu objawowych, dużych mięśniaków macicy, czy innych, nie poddających się terapii zachowawczej (np. farmakologicznej) zaburzeń czynnościowych (krwawienia, dolegliwości bólowe) przy braku innych nieprawidłowości narządu rodnego. Ponieważ zabieg przeprowadzany jest z zachowaniem szyjki macicy, bardzo istotnym jest odpowiednie przygotowanie przedoperacyjne obejmujące m.in. udokumentowanie prawidłowego wyniku badania cytologicznego szyjki macicy i biopsji endometrium wykluczające stany chorobowe wymagające usunięcia całego narządu rodnego.

Korzyścią takiego zabiegu jest niewątpliwie zachowanie szyjki macicy, a co za tym idzie brak wyczuwalnych zmian anatomii narządu rodnego dla obojga partnerów oraz mniejsze ryzyko pooperacyjnych dysfunkcji układu moczowo-płciowego.

Charakterystyczne dla tego typu operacji, jest pomniejszenie odciętego trzonu macicy na mniejsze fragmenty i usunięcie na zewnątrz, przez specjalne do tego przygotowane urządzenie, zwane morcelatorem, wprowadzane do jamy brzusznej w czasie zabiegu przez jeden z trokarów.

Po usunięciu trzonu macicy ustają nieprawidłowe miesiączki czy krwawienia międzymiesiączkowe, które są źródłem obniżenia komfortu życia wielu Pań.

Ponieważ pozostawiona szyjka macicy zawierać może niewielkie ilości błony śluzowej, która nadal podlega cyklowi menstruacyjnemu, skąpe plamienia w terminie miesiączek mogą pojawiać się również u niewielkiej części pacjentek do czasu menopauzy.

Należy zapamiętać, że regularnie wykonywane badania cytologiczne szyjki macicy u tych pacjentek są istotne, ponieważ LASH nie stanowi profilaktyki nowotworu szyjki macicy.

TLH (Total Laparoscopic Hysterectomy) czyli całkowite laparoskopowe usunięcie macicy to zabieg polegający na usunięciu trzonu macicy wraz z szyjką macicy. Podobnie jak w przypadku operacji opisanej powyżej, aktualnie na świecie rutynowo usuwane są jednoczasowo jajowody w ramach profilaktyki schorzeń onkologicznych narządu rodnego.Ten typ zabiegu najczęściej proponowany jest pacjentkom, u których nie można pozostawić szyjki macicy w związku z toczącym się w niej lub w trzonie macicy stanem chorobowym, który zwiększa ryzyko przemiany nowotworowej lub jest stanem przednowotworowym (w niektórych przypadkach tego typu zabiegi proponowane są również u pacjentek z nisko zaawansowanymi postaciami nowotworów trzonu macicy).

Dla tego typu zabiegów charakterystyczne jest to, że po odcięciu macicy od mocujących ją więzadeł, cały narząd odcina się od pochwy i tą drogą wydobywa na zewnątrz. Szczyt pochwy zeszywany jest laparoskopowo lub od strony pochwy w zależności od preferencji chirurga.

Po operacji TLH nie występują oczywiście miesiączki ani plamienia.

Oczywiście niezależnie od tego, że usunięcie trzonu macicy wraz z szyjką macicy jest profilaktykę raka trzonu macicy oraz raka szyjki macicy, to rekomenduje się oczywiście ginekologiczne wizytykontrolne.

LAVH (Laparoscopy- Assisted Vaginal Hysterectomy) to forma całkowitego usunięcia macicy przez pochwę wspomagana laparoskopowo. Ideą zabiegu, który w swojej istocie przypomina TLH, jest przygotowanie do usunięcia narządu rodnego od strony brzusznej metodą laparoskopową (często u Pacjentek ze wskazaniami do usunięcia jajników), a następnie dokończeniu operacji przez odcięcie i wydobycie macicy drogą pochwową, w pewnych przypadkach z towarzyszącą korektą obniżenia ścian pochwy.

Po operacji LAVH nie występują miesiączki.

Podobnie jak po operacjach całkowitego usunięcia macicy innymi metodami, zabieg jest formą profilaktyki raka trzonu macicy oraz raka szyjki macicy, tym niemniej rekomendujemy wszystkim pacjentkom po usunięciu macicy regularnie badania ginekologiczne.

Rany po nacięciach skóry zaopatrzone zostają niewielkimi, pojedynczymi szwami, które zalecamy usunąć po 7-8 dniach od zabiegu i w tym czasie konsultacja pooperacyjna pozwala na kontrolę prawidłowości gojenia ran.

W przypadku całkowitego laparoskopowego usunięcia macicy (TLH) czy usunięcia macicy drogą pochwową wspomaganego laparoskopowo (LAVH) szew zakładany na pochwę jest samorozpuszczalny i nie wymaga usunięcia.

Kontrolę prawidłowości gojenia rany przeprowadzamy przy okazji zdejmowania szwów skórnych.

W przypadku tego typu operacji już tego samego dnia pacjentki otrzymują posiłek. Wypis poprzedzony oceną prawidłowości przebiegu pooperacyjnego zaplanowany jest rutynowo na kolejny dzień.

Okres rekonwalescencji po zabiegu dzięki minimalnej ingerencji w ciało pacjentek jest krótki. Powrót do aktywności fizycznej czy zawodowej nie przekracza z reguły 14 dni po zabiegach nadszyjkowego usunięcia macicy i ok. 21 dni p operacjach całkowitego usunięcia macicy (TLH/LAVH)

W przypadku ostatnich wymienionych zabiegów rekomendujemy, aby wstrzemięźliwość seksualna oraz powstrzymywanie się od dużego wysiłku fizycznego, utrzymane zostały do czasu zagojenia rany pochwy ocenianej w badaniu ambulatoryjnym po ok. 4 tygodniach od zabiegu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania pooperacyjnego otrzymują wszystkie pacjentki w formie pisemnej przy wypisie z AMC.

Zobacz cennik << wstecz

Partnerzy