Plastyka brzucha z plastyką mięśni - plastyka przepukliny kresy białej

Umów się na konsultację

Plastyka brzucha z plastyką mięśni, czyli plastyka przepukliny kresy białej jest operacją polegającą na odtworzeniu ciągłości połączenia między mięśniami prostymi brzucha. Do rozciągnięcia tej struktury dochodzi najczęściej z powodu przebytych ciąży lub operacji w obrębie brzucha. Zabieg ten polega na odpreparowaniu warstwy nadpowięziowej, aż do łuków żebrowych i następnie plastyce przepukliny, czyli trwałemu zbliżeniu brzegów mięśnia prostego brzucha. Zabieg ten poprzedzony jest zazwyczaj liposukcją mającą na celu uzyskanie jeszcze lepszego efektu ostatecznego oraz poprawę warunków gojenia. Zastosowanie nowoczesnej techniki kleju tkankowego pozwala na precyzyjne dopasowanie skóry oraz na szybkie gojenie bez krwiaków czy seromatów. 

WSKAZANIA - DLA KOGO JEST TEN ZABIEG? / CZY TEN ZABIEG JEST DLA CIEBIE?

Plastyka brzucha z plastyką mięśni jest zabiegiem dedykowanym wszystkim tym, którzy zmagają się z wyczuwalnym rozejściem powięzi na poziomie brzucha i uczuciem wpuklenia się zawartości brzucha w skórę, a tym samym na deformacji tych okolic przy wielu czynnościach. Deformacje pociążowe czy pooperacyjne są tymi zaburzeniami, które często wymagają plastyki kresy białej. Chirurg plastyczny w trakcie konsultacji pozwoli określić stopień i zakres w jakim kresa biała uległa rozejściu i zaproponuje optymalne postępowanie chirurgiczne, które omówi następnie z pacjentką. Przy zabiegu można z powodzeniem wykonać także zabieg abdominoplastyki. 

PRZECIWWSKAZANIA

Planowy zabieg operacyjny nie będzie wykonany w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta w dniu zaplanowanej operacji. Wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne, czy wirusowe oraz nieustabilizowane choroby przewlekłe, są istotnym przeciwwskazaniem i spowodują odstąpienie lekarza od zaplanowanego zabiegu operacyjnego, do czasu poprawy stanu zdrowia lub wyjaśnienia wątpliwości medycznych. Zlecone w okresie przedoperacyjnym badania mają za zadanie pomóc lekarzowi w określeniu aktualnego stanu zdrowia i możliwości jego poprawy, do dnia wyznaczonej operacji.

Doświadczony chirurg plastyczny wie, kiedy przewidywalne skutki interwencji chirurgicznej mogą przynieść więcej szkody niż pożytku - np. po wielokrotnych wcześniejszych zabiegach, czy dysfunkcjach mających podłoże inne niż możliwe do zaopatrzenia przez chirurgię plastyczną etc. Taka wiedza i udzielona rzeczowa informacja może zapobiec niepotrzebnym lub wręcz szkodliwym operacjom, które często są niestety wykonywane bez jasnych bez wskazań.

ZNIECZULENIE 

Szczegółowe informacje o znieczuleniach w Art Medical Center uzyskacie Państwo podczas konsultacji. Procedurę PLASTYKI BRZUCHA Z PLASTYKĄ MIĘŚNI - PLASTYKA PRZEPUKLINY KRESY BIAŁEJ wykonuje się najczęściej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

ZABIEG OPERACYJNY - PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG

W trakcie konsultacji przed zabiegiem chirurg plastyczny raz jeszcze ustali zakres i obszar zabiegu jakiemu zostanie poddana pacjentka. Zaznaczy również linie cięć i linie orientacyjne do preparowania.

Po skończonej konsultacji pacjentka zostanie odprowadzona do pokoju celem oczekiwania na zabieg i ewentualnego przyjęcia zaleconych przed zabiegiem leków.

Personel Art Medical Center zaprowadzi pacjentkę na salę operacyjną i przygotuje do zabiegu. Od tego momentu pacjentka przechodzi pod opiekę doświadczonego zespołu anestezjologicznego, który przeprowadzi procedurę znieczulenia.

Zabieg wykonuje się z cięcia w tzw. linii majtek - między kolcami biodrowymi nad spojeniem łonowym. Odpreparowuje się warstwę tłuszczową, by odsłonić okolicę kresy białej i mięśni prostych brzucha. Po uzyskaniu hemostazy zakłada się plastyczne szew zaopatrujący przepuklinę kresy białej. Zarówno część nad- jak i podpępkowa są trwale do siebie zbliżane. Kolejnym etapem jest zbliżanie skóry i jej zszycie. 

Zabieg kończy się opatrunkiem kompresyjnym wokół brzucha , a w zależności od wskazań również na obu nogach - działanie p/zakrzepowe. Możliwa jest również obecność cewnika moczowego w pęcherzu celem zapewnienia komfortu i ograniczenia potrzeb związanych ze wstawaniem z łóżka w pierwszych godzinach po operacji. Po zabiegu pacjentka jest kierowana do sali pooperacyjnej gdzie zostanie objęta minimum 12h ścisłym monitoringiem pooperacyjnym przez doświadczony personel medyczny.

Zabieg w zależności od rozległości i warunków miejscowych może trwać - 2-4 h

MOŻLIWE NASTĘPSTWA I POWIKŁANIA

Podejmując decyzję o operacji plastycznej w Art Medical Center oczekujemy spełnienia marzeń, samych pozytywnych odczuć i pełnego zadowolenia po jej wykonaniu. W wyniku profesjonalnych działań chirurga plastycznego, w odpowiednio do tego przystosowanym miejscu, oczekiwania pacjentki zostają spełnione. Powikłania są sporadycznie, a chirurg plastyczny wie jak w takich sytuacjach postępować, co daje pacjentce rzeczywiste bezpieczeństwo. Jednak trzeba mieć świadomość, że każda działalność medyczna, w tym zabieg operacyjny - nawet u ogólnie zdrowej pacjentki, jest obarczony ryzykiem niepożądanych następstw i powikłań. Przyczyny powikłań są różne, są to na przykład ukryte problemy zdrowotne pacjentki, niedostateczny stopień przygotowania i doświadczenia całego zespołu kliniki, a także nieodpowiednie standardy opieki nad pacjentką, dlatego przed zabiegiem – w trakcie konsultacji - warto zapoznać się ze standardami, jakie funkcjonują w klinice, w której wykonywana będzie operacja.

Do powikłań może dojść przy wykonywaniu, każdej procedury medycznej gdziekolwiek, by nie była ona wykonywana. Doświadczony zespół medyczny jest świadomy i wyczulony na wszelkie oznaki wystąpienia działań nieporządnych i gotowy na nie szybko zareagować.

25-letnie działalności w chirurgii plastycznej daje ogromne doświadczenie oraz wiedzę jakich powikłań można się spodziewać w pracy z pacjentami. Własne obserwacje wsparte dodatkowo literaturą światową, gromadzoną na ten temat od lat dają niezwykle szerokie spektrum wiedzy z tego tematu. Chcemy się z Państwem podzielić tymi informacjami byście w pełni świadomi podjęli decyzję o zabiegu. Każdy chirurg plastyczny ma obowiązek zapoznać Państwa z wszystkimi zagrożeniami oraz szczegółowo je z Państwem omówić, gdyż takie jest prawo każdego pacjenta. Informacje tu przedstawione mają za zadanie pokazać, że Art Medical Center ma w swojej idei profesjonalne, odpowiedzialne i uczciwe postępowanie z każdym pacjentem.

Przedstawione poniżej powikłania zdarzają się z różną częstotliwością - od kilku procent do zaledwie kilku przypadków na świecie.

 • Krwawienie i krwiaki pooperacyjne
 • Zaburzenia czucia skóry - najczęściej przejściowe
 • Infekcje <1% przypadków
 • Uszkodzenie nerwów czuciowych i ruchowych - ryzyko jest minimalizowane poprzez nowoczesne techniki chirurgiczne i duże doświadczenie chirurga plastycznego
 • Częściowa martwica lub całkowite wypadnięcie płata
 • Blizny przerostowe
 • Zaburzenia konturu piersi

A CO PO OPERACJI?

Po operacji będziesz senna. Będziesz budzić się i zasypiać przez resztę dnia. Możesz odczuwać dyskomfort w miejscu operowanym, ale dolegliwości bólowe będą nieznaczne. Środki przeciwbólowe będą stale podawane minimalizując dolegliwości.

Możliwe jest, że z powodu warunków miejscowych niezbędne będzie pozostawienie dwóch małych rurek silikonowych (tzw. drenaż) mogą być umieszczone po obu stronach rany, aby odprowadzić nadmiar krwi lub płynów ustrojowych. Dreny zostaną usunięte przed powrotem do domu (usuwanie drenów nie sprawia bólu).

Początkowo Twój brzuch mogą wydawać się delikatnie zniekształcony - bardziej niż się spodziewałaś. Jest to sytuacja normalna i potrwa od 2 do 8 tygodni po operacji.

W dniu wyjścia z Art Medical Center po zabiegu, przeprowadzona zostanie kontrola i wykonana odpowiednia dokumentacja fotograficzna. Wyznaczony zostanie również kolejny termin wizyty kontrolnej.

REKONWALESCENCJA

Dzień 1 – 3 po operacji:

Przebywasz w klinice i nie odczuwasz dolegliwości bólowych, jesteś pod opieką lekarzy i pielęgniarek stosując się do ich zaleceń.

Dzień 5 - 14 po operacji:

W 7 - 9 dobie od zabiegu operacyjnego zostają wyjęte szwy. Możesz odczuwać ciągniecie i niewielki ból, gdy się poruszasz. Stopniowo zaczynasz zwiększać swoją aktywność. Powinnaś być w stanie wrócić do pracy po upływie 2 tygodni od zabiegu (oczywiście w zależności od rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy), ale tylko wówczas, jeśli czujesz się bezpiecznie.

3 - 6 tygodni po operacji:

Należy unikać pchania lub podnoszenia ciężkich przedmiotów oraz dużego wysiłku, przez co najmniej 4 tygodnie po zabiegu. Czucie skóry powoli się poprawia.

6 - 9 miesięcy po operacji:

Blizny zaczynają mięknąć i zanikać. Teraz możesz już zacząć oceniać wyniki przebytego zabiegu.

PODSUMOWANIE

WYMAGANE BADANIA

 • MORFOLOGIA KRWI,
 • APTT + INR,
 • JONOGRAM,
 • GRUPA KRWI,
 • EKG (PO  40 ROKU ŻYCIA),
 • HEMOGLOBINA GLIKOWANA (W PRZYPADKU CUKRZYCY),
 • TSH, FT3, FT4 (W PRZYPADKU CHOROBY TARCZYCY),

WSZYSTKIE DODATKOWE BADANIA ZALECONE PRZEZ LEKARZA W TRAKCIE KONSULTACJI

CZAS TRWANIA OPERACJI

2 – 4 GODZIN

RODZAJ ZNIECZULENIA

OGÓLNE

POBYT W AMC

2 -3 DNI

OKRES REKONWALESCENCJI

OKOŁO 8 TYGODNI

Zobacz cennik << wstecz

Partnerzy