Powiększanie piersi implantami

Umów się na konsultację
 • telefon 91 820 20 20 | 797 792 401
 • godziny otwarcia 10:00 - 17:00

Powiększanie piersi implantami to zabieg chirurgiczny, mający na celu zwiększenie rozmiaru i/lub poprawę kształtu piersi. Podczas zabiegu możliwe jest również zmniejszenie niewielkiej różnicy wielkości pomiędzy piersiami.

Począwszy od 1961 roku, kiedy to po raz pierwszy Cronin i Genowa wykonali operację powiększenia piersi płynnym silikonem, zabieg chirurgicznego powiększania piersi uległ wielu modyfikacjom. Zmieniła się sama technika operacyjna oraz budowa i kształt implantów piersiowych. Obecnie stosowane są implanty piątej generacji,  wypełnione zagęszczonym żelem o stałej, galaretowatej konsystencji, który nawet po uszkodzeniu implantu, nie wypływa na zewnątrz. Powierzchnia implantów nie jest gładka, lecz porowata, pokryta tak zwaną” teksturą”.

Implanty renomowanych firm posiadają dożywotnią gwarancję i w razie uszkodzenia - wynikającego z wad implantu - bez względu na czas, jaki upłynął od operacji, producent w ramach gwarancji, dostarcza bezpłatnie nowe implanty. Warunki konieczne do spełnienia warunków gwarancji implantów piersi:

 • operacja musi być wykonana przez dyplomowanego chirurga plastyka, - w warunkach sali operacyjnej, posiadającej odpowiednie standardy medyczne,
 • konieczna jest kompletna dokumentacja medyczna zawierająca: pełne dane pacjentki, kliniki, chirurga plastycznego wykonującego zabieg operacyjny oraz numer i rodzaj zastosowanych implantów. Wszystkie warunki konieczne do spełnienia warunków gwarancji, znajdują się na stronach internetowych producentów implantów.

 Implanty dostępne w AMC Art Medical Center: 

 • Mentor
 • Polytech
 • Nagor

WSKAZANIA - DLA KOGO JEST TEN ZABIEG? / CZY TEN ZABIEG JEST DLA CIEBIE?

Powiększenie piersi implantami wykonuje się:

 • z powodów zdrowotnych,
 • w celu rekonstrukcji piersi po przebytych operacjach onkologicznych,
 • po przebytych urazach,
 • z powodu wad wrodzonych,
 • z powodów estetycznych - w celu poprawy wyglądu zdrowych piersi.

 Poniższy opis przedstawia aspekt powiększenia piersi z powodów estetycznych.

Na kształt i symetryczność piersi wpływ ma m. in. budowa klatki piersiowej -  w każdym wymiarze, ustawienie stawu barkowego, skrzywienia kręgosłupa, wielkość mięśnia piersiowego, lokalizacja kompleksu brodawka - otoczka i jej kierunek, lokalizacja fałdu pod piersiowego i wiele innych czynników, - a nie tylko wielkość i kształt samego gruczołu piersiowego. Bardzo wiele czynników wpływa na zmianę kształtu piersi, ich sprężystość i położenie w obrębie klatki piersiowej. Naprzemienne przybieranie na wadze i jej utrata, przyrost masy piersi w okresie ciąży i karmienia oraz proces utraty elastyczności tkanek w naturalnym procesie starzenia się organizmu, wspomagane działaniem grawitacji, zniekształcają piersi kobiece, powodując ich opadanie (ptoza) i zaburzenie kształtu. Tylko bardzo nieliczna grupa pacjentek (5-10%), spełnia kryteria „modelowych piersi", z pełną symetrią budowy anatomicznej. Większość kobiet posiada mniejszą lub większą asymetrie w budowie anatomicznej ciała. Jednak nie wszystkie pacjentki, zgodnie z ich oczekiwaniami kwalifikują się do operacji zmiany kształtu piersi za pomocą tylko i wyłącznie implantów piersiowych. W zależności od umiejętności i doświadczenia chirurga plastycznego, - przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik operacyjnych, - możliwość zoperowania większej grupy pacjentek pomimo obwisłości i wiotkości piersi wzrasta.

Istnieje jednak cienka granica estetyczna, której - pomimo istniejących możliwości technicznych, - nigdy nie należy przekraczać, bez względu na oczekiwania pacjentki, ponieważ to chirurg jest odpowiedzialny za końcowy efekt operacji i to dlatego pacjentka musi mieć pełne zaufanie do lekarza - i tego zaufania nie można zawieść. Operacje piersi ze względów estetycznych można podzielić na trzy główne grupy:

 • powiększenie piersi implantami
 • podwieszenie piersi z redukcją lub bez redukcji
 • powiększenie piersi implantami z jednoczasowym podwieszeniem piersi.

W zależności od stanu miejscowego pacjentki, biorąc pod uwagę jej oczekiwania, to chirurg plastyczny decyduje, która metoda jest najlepsza w danym przypadku, i dokładnie uzasadnia ją pacjentce.

Bardzo ważnym elementem jest wstępna konsultacja medyczna z doświadczonym chirurgiem plastycznym, który poprzez wieloletnią specjalizację w zakresie chirurgii plastycznej, zakończoną egzaminem państwowym, posiada odpowiednią wiedzę do właściwej kwalifikacji pacjenta, przeprowadzenia operacji oraz opieki pooperacyjnej i skutecznego leczenia ewentualnych niechcianych następstw i powikłań po operacji. Dlatego zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej, która jest nierozłącznym elementem chirurgii plastycznej, mogą być wykonywane tylko przez chirurga plastycznego. Liczne grono pacjentów po nieudanych operacjach przeprowadzonych przez chirurgów ogólnych, ginekologów itp. poniosło tego konsekwencje - trudne do naprawy, nawet przez wybitnego chirurga plastyka.

Podczas wstępnej konsultacji chirurg plastyczny oczekuje od pacjentki sprecyzowania oczekiwań, co do efektu pooperacyjnego. Zbiera dokładny wywiad chorobowy od pacjentki, dotyczący chorób przewlekłych, przyjmowanych leków i używek oraz obecnego stanu zdrowia. Ocenia budowę anatomiczną pacjentki pod kątem możliwości przeprowadzenia operacji powiększenia piersi, w zakresie wielkości i symetrii. W trakcie badania określa przyczyny niezadowalającego ich wyglądu, biorąc pod uwagę wady rozwojowe, zniekształcenia pourazowe lub wynikające z naturalnego procesu starzenia. Dokładne badanie lekarskie pozwala stwierdzić wszelkie asymetrie i zaburzenia w budowie piersi i całej klatki piersiowej. Wszystkie pozyskane wywiadem i badaniem informacje, pozwalają chirurgowi plastycznemu zakwalifikować pacjentkę do właściwego typu operacji i wykonać zabieg operacyjny.

W określeniu aktualnego stanu zdrowia w trakcie konsultacji i po zleceniu odpowiednich badań, pomocna będzie pełna dokumentacja medyczna pacjentki, dotycząca chorób przewlekłych i przebytych. Dlatego bardzo ważnym jest, aby taką dokumentację okazać już w trakcie konsultacji. Po wstępnym zakwalifikowaniu do operacji powiększenia piersi implantami, chirurg przystępuje do właściwego ich doboru, biorąc pod uwagę kształt, wielkość i rodzaj implantów. Ogromna ich różnorodność, pozwala uzyskać właściwy efekt estetyczny. W trakcie konsultacji lekarz ustala się  z pacjentką, gdzie wykona cięcie chirurgiczne, w celu wykonania kieszeni dla implantu piersiowego. Obecnie stosowane są trzy dostępy operacyjne:

 • w nowym fałdzie pod piersiowym
 • w dolnym biegunie otoczki brodawki sutkowej
 • w obrębie dołu pachowego.

Wszystkie miejsca dostępu operacyjnego mają swoje wady i zalety, które chirurg plastyczny w trakcie konsultacji omawia z pacjentką. Współcześnie stosuje się dwa rodzaje implantów piersi: okrągłe i anatomiczne o niskiej, średniej i wysokiej projekcji. Implanty anatomiczne występują w różnych proporcjach długości do szerokości i wysokości, co daje możliwość uzyskania lepszych efektów operacji, pomimo różnorodności budowy anatomicznej pacjentek. W trakcie konsultacji pacjentka powinna uzyskać od lekarza informacje na temat możliwych terminów operacji, biorąc pod uwagę harmonogram kliniki oraz swoje osobiste plany. Właściwym jest wyznaczenie terminu planowanej operacji, w okresie pierwszych dwóch tygodni po miesiączce, co zmniejsza możliwość komplikacji pooperacyjnych.

Ponadto pacjentka w trakcie konsultacji powinna uzyskać informacje dotyczące:

 • właściwego postępowania przedoperacyjnego,
 • wymaganych przed operacją badań,
 • przewidywanego pobytu w klinice po operacji,
 • sposobu postępowania w przebiegu pooperacyjnym, w okresie kilku miesięcy,
 • informacji o nieuniknionych następstwach operacji,
 • możliwych powikłań i sposobie postępowania w takich sytuacjach.
 • już w trakcie konsultacji możemy zaplanować termin planowanej operacji.

Istotne ustalenia z pacjentką w trakcie konsultacji zostają odnotowane w dokumentacji lekarskiej.

PRZECIWWSKAZANIA

Planowy zabieg operacyjny nie będzie wykonany w przypadku złego stanu zdrowia pacjenta w dniu zaplanowanej operacji. Wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne, czy wirusowe oraz nieustabilizowane choroby przewlekłe, są istotnym przeciwwskazaniem i spowodują odstąpienie lekarza od zaplanowanego zabiegu operacyjnego, do czasu poprawy stanu zdrowia lub wyjaśnienia wątpliwości medycznych. Zlecone w okresie przedoperacyjnym badania mają za zadanie pomóc lekarzowi w określeniu aktualnego stanu zdrowia i możliwości jego poprawy, do dnia wyznaczonej operacji.

Doświadczony chirurg plastyczny wie, kiedy przewidywalne skutki interwencji chirurgicznej mogą przynieść więcej szkody niż pożytku - np. po wielokrotnych wcześniejszych zabiegach, czy dysfunkcjach mających podłoże inne niż możliwe do zaopatrzenia przez chirurgię plastyczną etc. Taka wiedza i udzielona rzeczowa informacja może zapobiec niepotrzebnym lub wręcz szkodliwym operacjom, które często są niestety wykonywane bez jasnych bez wskazań.

ZNIECZULENIE

Szczegółowe informacje o znieczuleniach w Art Medical Center uzyskacie Państwo podczas konsultacji. Procedurę POWIĘKSZENIE PIERSI IMPLANTAMI wykonuje się najczęściej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

ZABIEG OPERACYJNY – PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG

W dniu operacji konieczna jest ponowna konsultacja medyczna, która ma na celu ponowną weryfikację aktualnego stanu zdrowia pacjentki, poprzez ocenę zleconych badań i przeprowadzenie ponownego badania podmiotowego i przedmiotowego, przeprowadzanego przez chirurga plastycznego i anestezjologa i omówieniu wszelkich wątpliwości dotyczących operacji. Powtórna konsultacja może zmienić ustalenia, wynikające z konsultacji wstępnej. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, omówieniu ponownie techniki operacyjnej i możliwych powikłań, wykonaniu pomiarów i oznaczeniu zakresu w obrębie piersi (znacznik - flamaster), - pacjentka podpisuje świadomą zgodę na zabieg operacyjny, a także wykonywane są zdjęcia stanowiące element dokumentacji medycznej.

Celem zabiegu jest zwiększenie rozmiaru piersi oraz poprawa ich kształtu. Operacja umożliwia także zniwelowanie niewielkiej różnicy wielkości między piersiami.

Zabieg przeprowadzany jest na bloku operacyjnym, w znieczuleniu ogólnym, pod nadzorem anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, przy stałym monitorowaniu parametrów medycznych. Czas trwania operacji 1 - 1,5h.

Po wykonaniu cięcia w uprzednio zaplanowanym miejscu, chirurg plastyczny formuje kieszeń na implant pod mięśniem piersiowym, w uprzednio zaplanowanym zakresie. W przygotowaną kieszeń wkłada implant piersiowy. Usadowienie implantu pod mięśniem daje lepszy wieloletni efekt estetyczny i mniejszą możliwość powikłań pooperacyjnych. W trakcie operacji, chirurg plastyczny zakłada dren (silikonowa rurka), w celu ułatwienia ewakuacji płynów tkankowych. Po zeszyciu rany zakładany jest specjalny opatrunek.

Operacja wprowadzenia implantów piersiowych nie umożliwia podniesienia zbyt wiotkich piersi ze znacznym stopniem opadnięcia - w takim przypadku wymagana jest operacja podwieszenia piersi.

Przewidywany pobyt w ART MEDICAL CENTER, to 2-3 dni.

Obecnie stosowane implanty posiadają dożywotnią gwarancje producenta i nie ma potrzeby ich wymiany. Jednak z upływem czasu, zmian wagi ciała oraz przebytych ciąż, skóra i mięśnie ulegają zwiotczeniu, co powoduje zmianę kształtu piersi. W takich przypadkach możliwa jest wymiana implantów w celu poprawy kształtu piersi.

MOŻLIWE NASTĘPSTWA I POWIKŁANIA PO OPERACJI POWIĘKSZENIA PIERSI

Podejmując decyzję o operacji plastycznej w Art Medical Center oczekujemy spełnienia marzeń, samych pozytywnych odczuć i pełnego zadowolenia po jej wykonaniu. W wyniku profesjonalnych działań chirurga plastycznego, w odpowiednio do tego przystosowanym miejscu, oczekiwania pacjentki zostają spełnione. Powikłania są sporadycznie, a chirurg plastyczny wie jak w takich sytuacjach postępować, co daje pacjentce rzeczywiste bezpieczeństwo. Jednak trzeba mieć świadomość, że każda działalność medyczna, w tym zabieg operacyjny - nawet u ogólnie zdrowej pacjentki, jest obarczony ryzykiem niepożądanych następstw i powikłań. Przyczyny powikłań są różne, są to na przykład ukryte problemy zdrowotne pacjentki, niedostateczny stopień przygotowania i doświadczenia całego zespołu kliniki, a także nieodpowiednie standardy opieki nad pacjentką, dlatego przed zabiegiem – w trakcie konsultacji - warto zapoznać się ze standardami, jakie funkcjonują w klinice, w której wykonywana będzie operacja.

Do powikłań może dojść przy wykonywaniu, każdej procedury medycznej gdziekolwiek, by nie była ona wykonywana. Doświadczony zespół medyczny jest świadomy i wyczulony na wszelkie oznaki wystąpienia działań nieporządnych i gotowy na nie szybko zareagować.

25-letnie działalności w chirurgii plastycznej daje ogromne doświadczenie oraz wiedzę jakich powikłań można się spodziewać w pracy z pacjentami. Własne obserwacje wsparte dodatkowo literaturą światową, gromadzoną na ten temat od lat dają niezwykle szerokie spektrum wiedzy z tego tematu. Chcemy się z Państwem podzielić tymi informacjami byście w pełni świadomi podjęli decyzję o zabiegu. Każdy chirurg plastyczny ma obowiązek zapoznać Państwa z wszystkimi zagrożeniami oraz szczegółowo je z Państwem omówić, gdyż takie jest prawo każdego pacjenta. Informacje tu przedstawione mają za zadanie pokazać, że Art Medical Center ma w swojej idei profesjonalne, odpowiedzialne i uczciwe postępowanie z każdym pacjentem.

Przedstawione poniżej powikłania zdarzają się z różną częstotliwością - od kilku procent do zaledwie kilku przypadków na świecie.

Zakażenie implantów to wyjątkowo rzadka sytuacja, ale może prowadzić do konieczności usunięcia implantów i ponownego wszczepienia nowych implantów, po okresie 6 miesięcy.

Implanty anatomiczne mogą ulec przemieszczeniu lub obrotowi, powoduje to zmianę kształtu piersi i prowadzi do konieczności ponownej operacji korekcyjnej. Często powodem przemieszczenia implantu jest nieprzestrzeganie przez pacjentkę zaleceń lekarza w zakresie aktywności fizycznej w okresie pooperacyjnym.

Mogą także wystąpić dolegliwości dotyczące piersi i sutka, takie jak drętwienie, zmniejszenie czucia lub nadwrażliwość dotykowa, jednak zazwyczaj są to odczucia tymczasowe. Bywa też, że blizny stają się szerokie i czerwone, zdarza się to jednak rzadko i jeśli już się zdarzy - stan taki może potrwać kilka miesięcy.

Kolejnym możliwym powikłaniem może być marszczenie się implantu. Problem ten pojawia się częściej u bardzo szczupłych osób, które przed operacją miały niewielki gruczoł piersiowy lub nieznaczną ilość tkanki tłuszczowej. W znacznym stopniu zmniejszamy możliwość tego rodzaju powikłań, gdy implant zostaje umieszczony pod mięśniem. Same implanty (renomowanych firm) bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu, co prawda często są one drogie, ale jakość odpowiada cenie.

Występuje też ogólne ryzyko, związane z każdą operacją takie jak zakrzepica, zatorowość, krwiak w ranie operacyjnej, infekcja, utrudnione gojenie,  czy przerost blizn. Nie ma dowodów na związek implantów wypełnionych żelem silikonowym z powstaniem jakiejkolwiek formy choroby.

Powiększanie piersi zdecydowanie nie zwiększa ryzyka wystąpienia raka piersi. Nadal będziesz mogła zbadać swoje piersi, jednak po zabiegu powiększenia piersi USG należy wykonać przynajmniej raz w roku. Wykonanie mammografii także jest możliwe, ale należy uprzednio poinformować pracowników radiologii, że w piersiach są implanty. W razie problemów z wykonaniem mammografii, wykonywane jest badanie MRI.

Ryzyko, że powiększenie piersi może negatywnie wpłynąć na zdolność karmienia piersią jest niewielkie, ponieważ umieszczenie implantu pod mięśniem piersiowym znacznie zmniejsza  możliwość tego rodzaju powikłań.

Wszystkie opisane sytuacje będą omówione w trakcie konsultacji z chirurgiem plastycznym.

A CO PO OPERACJI?

Po operacji będziesz senna. Będziesz budzić się i zasypiać przez resztę dnia. Możesz odczuwać dyskomfort w miejscu operowanym, ale dolegliwości bólowe będą nieznaczne. Środki przeciwbólowe będą stale podawane minimalizując dolegliwości.

Dwie małe rurki silikonowe (tzw. drenaż) mogą być umieszczone po obu stronach rany, aby odprowadzić nadmiar krwi lub płynów ustrojowych. Dreny zostaną usunięte przed powrotem do domu (usuwanie drenów nie sprawia bólu).

Przy wypisie otrzymasz również szczegółowe zalecenia poszpitalne, które zostaną z szczegółowo omówione przez personel AMC.

Początkowo Twoje piersi mogą wydawać się większe niż się spodziewałaś. Jest to sytuacja normalna i potrwa od 3 do 5 tygodni po operacji.

W dniu wyjścia z Art Medical Center po zabiegu, przeprowadzona zostanie kontrola i wykonana odpowiednia dokumentacja fotograficzna. Wyznaczony zostanie również kolejny termin wizyty kontrolnej.

Otrzymasz kartę informacyjną zawierającą wszelkie szczegóły dotyczące twoich implantów tj.:

 • dane producenta implantów,
 • rodzaj implantów,
 • numer katalogowy.

REKONWALESCENCJA

Czas rekonwalescencji i pełnego powrotu do zdrowia może różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta, zazwyczaj trwa 6 - 9 tygodni.

Dzień 1 – 3 po operacji:

Przebywasz w AMC pod opieką lekarzy i pielęgniarek stosując się do ich zaleceń. W dniu wypisu otrzymujesz szczegółowe zalecenia, dokumenty implantów i operacji.

Dzień 5 – 14 po operacji:

Nosisz biustonosz w dzień i w nocy. Zalecane wyjęcie szwów odbywa się po 7 - 10 dniach od operacji. Możesz stopniowo zwiększać swoją aktywność, ale nie należy wykonywać żadnych uciążliwych czynności, dotyczy to także prowadzenia samochodu, które jest niezalecane przez 14 dni od operacji.

2 tygodnie po operacji:

Zasinienie i obrzęk nadal będą się zmniejszać. Możesz wrócić do pracy. Wskazane jest regularne stosowanie zaleconych maści na blizny.

4 tygodnie po operacji:

Po upływie czterech tygodni od operacji możesz zacząć łagodne ćwiczenia fizyczne, ale należy unikać ciężkiego wysiłku fizycznego jeszcze przez dwa kolejne tygodnie.

8 tygodni po operacji:

Można wykonywać wszystkie czynności.

12 tygodni po operacji:

Kontrolne USG piersi.

6 - 9 miesięcy po operacji:

Piersi są miękkie, blizny mało widoczne.

WYMAGANE BADANIA

 • MORFOLOGIA KRWI,
 • APTT + INR,
 • JONOGRAM,
 • GRUPA KRWI,
 • EKG (PO  40 ROKU ŻYCIA),
 • USG PIERSI LUB MAMMOGRAFIA,
 • HEMOGLOBINA GLIKOWANA (W PRZYPADKU CUKRZYCY),
 • TSH, FT3, FT4 (W PRZYPADKU CHOROBY TARCZYCY),
 • WSZYSTKIE DODATKOWE BADANIA ZALECONE PRZEZ LEKARZA W TRAKCIE KONSULTACJI

CZAS TRWANIA OPERACJI

1 – 1,5 GODZINY

RODZAJ ZNIECZULENIA

OGÓLNE

POBYT W AMC

2 DNI

OKRES REKONWALESCENCJI

OKOŁO 8 TYGODNI

ZALECENIA PO ZABIEGU

 • PRZEZ 1 MIESIĄC PO OPERACJI UNIKAĆ KĄPIELI SŁONECZYCH I OPALANIA W SOLARIUM
 • PRZEZ 6 TYGODNI PO OPERACJI NOSIĆ BIUSTONOSZ KOREKCYJNY
 • DO 6 TYGODNI PO OPERACJI UNIKAĆ CIĘŻKIEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO
 • PRZEZ 14 DNI OD OPERACJI ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
 • PO 3 MIESIĄCACH OD OPERACJI WSKAZANA WIZYTA KONTROLNA (ZE ŚWIEŻYM USG PIERSI DO WGLĄDU)
 • RAZ W ROKU – KONTROLNE USG PIERSI

Partnerzy